ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO1656120
Artificial insemination: -
name:
  MISS ENCINO 491/1 (C 291665)
Sex:
  female
Color:
  gray
Birth date:
  03/10/1974
Breeding:
  brahman
Refer code:
  C 291665
Breeder:
  ELIGIO GARCIA INC.
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 MISS TACUBOYA 142ND (C 58152)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM